ကျောင်းသမိုင်းကြောင်း

ကျောင်းသမိုင်းကြောင်း

ကောလိပ်အမည် - ပခုက္ကူပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်
ကောလိပ်တည်နေရာ - မြို့မလမ်း ၊ အမှတ်(၁၅)ရပ်ကွက် ၊ ပခုက္ကူမြို့ ၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
အကျယ်အဝန်း - (၃၃.၂၃)ဧက
ကျောင်းအဆင့်ဆင့်တိုးတက်မှုအခြေအနေ -
ဆရာအတတ်သင်ကျောင်း - (၁-၇-၈၂)မှ(၂၂-၁၁-၉၈)
ပညာရေးကောလိပ်အဆင့်(၂) – (၂၃-၁၁-၉၈)မှ(၁၅-၁-၀၄)
ပညာရေးကောလိပ်အဆင့်(၁) – (၁၆-၁-၀၄)မှ(၁၉-၈-၂၀၂၀)
ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်အဆင့် - (၂၀-၈-၂၀၂၀)မှ(ယနေ့ထိ)
RSS
Follow by Email