ရည်မှန်းချက်

ရည်မှန်းချက်

* ဗလငါးတန်နှင့်ပြည့်စုံပြီး ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးသော
ဆရာ၊ဆရာမများ ပေါ်ထွန်းလာစေရန်။
* အသိပညာ ၊ ကျွမ်းကျင်မှု ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ၊ ကြောင်းကျိုး
ဆက်စပ်တွေးခေါ်နိုင်မှုစွမ်းရည်များ နှင့် ပြည့်ဝသော ထူးချွန်
ထက်မြက်သည့် ဆရာ၊ဆရာမများ မွေးထုတ်ပေးရန်။
* သဘောထားပြည့်ဝမှန်ကန်၍ လူမှုဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်
ကောင်းမွန်ပြီး အစဉ်လေ့လာသင်ယူလိုစိတ်ရှိသော ကမ္ဘာ့
အဆင့်မီ နိုင်ငံ့သားကောင်းများ ပေါ်ထွန်းလာစေရန်။
RSS
Follow by Email