Staff Officer

Staff Officer

Daw San San Myaing
1. Passed Matriculation Exam - 1996 (BEHS , Yenangyaung)
2. B,Sc - 2002 (Yenangyaung Degree College)
3. MYOB (Certificate) - 2010 (Pakokku)
1. Typist Clerk - 1999 (Pakokku EC)
2. Accountant (3) - 2005 (Pakokku EC)
3. Accountant (2) - 2010 (Pakokku EC)
4. Officer - 2016 (Pakokku EC)
5. Staff Officer - 2020 (Pakokku EC)
RSS
Follow by Email