(၄)ခန်းတွဲ(၄)ထပ် အရာထမ်းအိမ်ရာနှင့် (၁၆၀)ဆံ့ ကျောင်းသား/သူအိပ်ဆောင် တည်ဆောင်မှုအခြေအနေ

(၂၅.၈.၂၀၂၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email